Oferta

Polityka prywatności

Preambula

Poniższe treści określają zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej elitemusic.pl

Dbamy o Twoją prywatność. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem, w związku z tym Twoje dane przetwarzamy  w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego z jednoczesnym zachowaniem zasad określonych tym prawem.

1.Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma Elite Music Julian Dziewulski, z siedzibą przy ul. Żniwnej 21, 10-811 Olsztyn, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpis w ewidencji działalności gospodarczej dokonany przez Prezydenta Miasta Olsztyn pod numerem 49075, NIP 739-326-50-05, REGON 280343243,

2. Gromadzenie danych

Administrator w ramach prowadzonej strony internetowej zbiera dane obejmujące:

  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail

Powyższe dane podawane są w sposób dobrowolny.

3. Pliki cookie

Strona elitemusic.pl korzysta z plików cookie. Przy pierwszej wizycie użytkownikowi wyświetla się monit informujący o tym fakcie. Plik cookie, to niewielkich rozmiarów plik tekstowy przechowywany na komputerze odwiedzającego, umożliwiający stronie rozpoznanie odwiedzającego i wprowadzenie usprawnień w korzystaniu ze strony. Można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby dane te były usuwane albo blokowane. Jeżeli nie chcesz, aby pliki były zapisane – skonfiguruj swoją przeglądarkę w odpowiedni sposób. Więcej nt. cookies  serwis wszystko o ciasteczkach oraz wikipedi nt cookies

3. Dane analityczne – zbieranie danych przez narzędzia pomiarowe

Strona elitemusic.pl korzysta z internetowych usług analitycznych (m.in. Google Analytics, Facebook). Zaimplementowane kody na stronie umożliwiają narzędziom analizowanie, tego w jaki sposób korzystasz z witryny. Na podstawie tych danych narzędzia analityczne tworzą statystki korzystania ze strony internetowej. Korzystanie z narzędzi ma na celu optymalizację funkcjonowania witryny oraz dotarcie do użytkowników potencjalnie zainteresowanych ofertą firmy (targetowanie). Wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki możesz odmówić z korzystania z plików cookie, tym samym zablokować dostęp narzędziom analitycznym. Korzystając ze strony elitemusic.pl wyrażasz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych w powyżej opisany sposób oraz do wyżej wymienionych celów.  Więcej nt. narzędzia analitycznego Google Analytics: oraz narzędzia analitycznego pixel facebook

4. Przetwarzanie danych

Przetwarzanie przekazanych dobrowolnie danych osobowych jest wykorzystywane przez nas do odpowiedzi na zapytania, przygotowania i podpisania umów i ogólnie – kontaktu biznesowego a także do wysyłania biuletynu informacyjnego (newsletter) po uprzednim zapisaniu się do biuletynu poprzez dobrowolne zaznaczenie odpowiednich pól w sekcji formularza kontaktowego i profilowania.

 Firma Elite Music traktuje dane jako poufne w zw. z czym nie wypożycza, nie sprzedaje ani nie udostępnia danych podmiotom trzecim. Jedyną sytuacją, w której może nastąpić przekazanie danych, jest sytuacja, w której służy to wykonaniu umowy albo leży w Twoim interesie. Udostępnienie danych może nastąpić także instytucjom i organom Państwowym, które mają możliwość uzyskania danych z mocy prawa.

5. Bezpieczeństwo danych użytkowników – Certyfikat SSL
Dla poprawienia bezpieczeństwa użytkowników strony elitemusic.pl używamy certyfikatu bezpieczeństwa RapidSSL. RapidSSL Certificate zapewnia szyfrowane połączenie ze stroną internetową. Certyfikat SSL jest protokołem sieciowym zapewniającym poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.


6. Twoje prawa

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub poprawienia, uzupełnienia bądź uaktualnienia  a także do ich usunięcia (bycia zapomnianym). W tym celu możesz wysłać wiadomość na adres określony w pkt 7

W dowolnym czasie możesz zmienić także preferencje, co do otrzymywanego biuletynu informacyjnego, w razie zapisania się na listę,  w tym przede wszystkim całkowicie zrezygnować z jego otrzymywania, poprzez skorzystanie z odpowiednich przycisków znajdujących się w każdej pojedynczej wiadomości albo wysyłając mail z żądaniem na adres określony w pkt. 7

7. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych i wykonania praw wymienionych powyżej prosimy o kontakt pisemnie  na adres: Elite Music Julian Dziewulski, UL. Żniwna 21, 10-811 Olsztyn, lub mailowo na adres: biuro@elitemusic.pl

Określając problem prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, nazwy witryny internetowej lub usługi oraz szczegółowe opisanie swojego zapytania lub żądania czy też wątpliwości dotyczących ochrony danych.

Elite Music Eventy firmowe

Eventy w całej Polsce

Kontakt z nami - kliknij w mail lub tel.

Wyślij mail

    biuro@elitemusic.pl
    kliknięcie w mail przenosi do Twojego klienta pocztowego


    Polityka prywatności