Oferta

Obowiązek informacyjny – wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
22.03.2021

Informujemy, że firma Elite Music Julian Dziewulski otrzymała wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Grantobiorca: Elite Music Julian Dziewulski, Wartość grantu: 23 535,33 PLN, wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

Elite Music Eventy firmowe

Eventy w całej Polsce

Kontakt z nami - kliknij w mail lub tel.

Wyślij mail

    biuro@elitemusic.pl
    kliknięcie w mail przenosi do Twojego klienta pocztowego


    Polityka prywatności